Élelmiszeripari pályázat – Felhívás élelmiszeripari középvállalatoknak

élelmiszeripari pályázat
Megosztás itt: facebook

Megjelent a GINOP-1.2.12-21 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása című pályázati felhívás. Az élelmiszeripari pályázat célja, hogy komplex beruházások támogatásával, feltételesen visszatérítendő támogatás biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege minimum 30 000 000 Ft, maximum 500 000 000 Ft. Az élelmiszeripari pályázat keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

A támogatási intenzitás (az igénybe vett állami támogatási kategóriától függően) maximum 60%

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,149 milliárd Ft.

Kedvezményezettek köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon középvállalkozások:

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevételét,

c) amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti, cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett főtevékenységgel rendelkeznek, és a projekt fejlesztendő tevékenysége is a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységre irányul,

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

e) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.1. a) és b) pontnak való megfelelés ellenőrzése a http://ebeszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.

élelmiszeripari pályázat
A támogatásra kenyér, friss pékárú gyártására szakosodott vállalkozások is jogosultak

Támogatható tevékenységek az élelmiszeripari pályázat keretén belül

A Felhívás keretében kizárólag a TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást) besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatóak, függetlenül attól, hogy a projekthez kapcsolódó feldolgozó tevékenység során létrejövő termék szerepel-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében.

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

 c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és 8 kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érhetik el).

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el)

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el). Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.

Az élelmiszeripari pályázat benyújtásának határideje: február 15. 9:00-tól 2021. március 30. 12:00-ig lehetséges.

Az élelmiszeripari pályázat részleteiről itt olvashat. A pályázati lehetőséggel kapcsolatban részletes tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal, illetve böngésszen bejegyzéseink között és tájékozódjon az aktuális pályázati hírekről.

Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel hírlevelünkre!

Korábbi bejegyzéseink