Építőipari pályázati lehetőség – Építő-5 program!

daru
Megosztás itt: facebook

Építő-5 program: A pályázatot az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. „Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló” 2021/1. számú támogatási programot (ÉPÍTŐ-5.2021.5.) hirdeti meg, melyre 2021. február 15-től lesz lehetőség benyújtani az igényeket.

A Kormány célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a növekvő volumenű megrendelői igényeknek. A támogatás célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis-és középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, szoftvereknek, BIM rendszert támogató eszközeinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása, amely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul. Ehhez ebben a kiírásban 10.429.567.827 Ft keretösszegig biztosít forrást.

Támogatásban részesíthetők köre – Építő-5 program

1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvényszerinti kis-és középvállalkozások (ide nem értve a mikrovállalkozásokat), amennyiben:

a) 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak, valamint 71.11, illetve 71.12,71.20 TEÁOR tevékenységet folytatnak,

b) alkalmazotti létszáma10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,

c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,

d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,

e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,

f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak),

g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

2. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikrovállalkozások, amennyiben

a) főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,

b) alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,

c) legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,

d) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,

e) a támogatás ösztönző hatásokkal bír,

f) átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és

g) a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.

Támogatható tevékenységek – Építő-5 program

Az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 1. a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
 2. meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
 3. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
 4. információs technológia-fejlesztés,
 5. új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
 6. a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
 7. immateriális javak beszerzése,
 8. a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
 9. a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,
 10. belső, szakmai képzések támogatása.

A fenti pontokban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyikére kell, hogy irányuljon:

 1. új ismeret vagy technológia hasznosítása,
 2. jelentős teljesítménynövekedés,
 3. a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
 4. új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele
 5. magyar építési termék népszerűsítése.

A támogatás módja, mértéke, összege

A vissza nem térítendő támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre.

Az 1. pontban meghatározott kedvezményezett részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forintösszegű támogatás nyújtható.

A 2. pontban meghatározott kedvezményezett részére legalább 8 millió forint, legfeljebb 50 millió forintösszegű támogatás nyújtható.

Elszámolható költségek köre

 1.  Az alábbi költségek elszámolására van lehetőség a tevékenységhez kapcsolódóan:
 2. A technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
 3. telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
 4. alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
 5. a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
 6. immateriális javak, különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;
 7. a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
 8. az a)-e) pontokhoz kapcsolódó betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez, eszközökhöz kapcsolódva);
 9. beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége;i)szakmai fordítás, szakértői közreműködés költsége;
 10. belső képzésekhez kapcsolódó kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás költségét is).

A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át tehetik ki.

 • Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó –kizárólag de minimis jogcímen elszámolható–költségek.
 • Innovációs, technológiai audit költsége (kis-és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás vagy de minimis jogcímen támogatható).
 • A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költségei az elismerhető költségek max. 5%-ának mértékéig (kizárólag de minimis jogcímen támogatható).

Amennyiben a kedvezményezettnek – a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról alapján–a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga van, a beruházásra jutó ÁFA összege a támogatás szempontjából nem elszámolható kiadásnak minősül.

epito 5 program
A pályázati lehetőség nagy segítséget jelenthet az építőipari vállalkozásoknak

A benyújtással kapcsolatban

Támogatási kérelmet benyújtani 2021. február15. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrásösszegének másfélszeresét meghaladó támogatási igény beérkezéséig, de legkésőbb 2021. március 5. napjáig lehetséges. A támogatási kérelem a https://sso.fair.gov.hu/eif (EPTK) elektronikus pályázatkezelési felületen keresztül nyújtható be, regisztrációt követően.

Az Építő-5 program pályázat részleteiről itt olvashat. A pályázati lehetőséggel kapcsolatban részletes tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal, illetve böngésszen blogbejegyzéseink között és tájékozódjon az aktuális pályázati hírekről.

Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel hírlevelünkre!

Korábbi bejegyzéseink