Pályázati lehetőségek kis- és középvállalkozásoknak 2020. második félévében

pályázat unió támogatás 2020
Megosztás itt: facebook

A 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus a végéhez közeledik, ezen időszakra allokált források döntő többsége már kiosztásra került, a pályázatok jelentős része lezárult. Természetesen ez a tény nem jelenti azt, hogy az év hátralévő részében nem lennének pályázati lehetőségek a kis- és középvállalkozások számára.

A KKV-k fejlesztését kiemelt célként kezelő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) éves fejlesztési keretét tartalmazó jogszabály, az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti az operatív program egyes prioritásai mentén kiírt pályázatok kódszámát és címét, a hozzájuk párosított keretösszeget, a felhívás meghirdetésének módját, valamint a felhívás megjelenésének tervezett időpontját.

1. ábra: Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban feltüntetett, 2020-ban kiírásra kerülő felhívások a GINOP keretén belül

Forrás: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A táblázat alapján megállapítható, hogy az év hátralévő része tartogat még pályázati lehetőségeket. A feltüntetett felhívások közül négy esetében (GINOP-1.2.9-20; GINOP-1.2.12-20; GINOP-3.2.7-20 és GINOP-6.1.9-20) még nem bocsátottak társadalmi egyeztetésre felhívás tervezetet, így azok részletes szakmai tartalmáról nem szolgálhatunk információval. Érdekessége a GINOP-3.2.7-20 kódszámmal feltüntetett konstrukciónak az, hogy a jogszabályban 0 Ft forrást csoportosítottak hozzá. Ez az érték természetesen változhat a későbbiekben, a kormány döntésétől függően. A GINOP-1.2.11-20 kódszámú felhívás tervezet esetében viszont már konkrét információk állnak rendelkezésre, hiszen azt társadalmi egyeztetésre bocsátották 2020.05.25-én, véleményeket 2020.06.22-ig lehetett hozzáfűzni.  A társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentum itt érhető el.

GINOP-1.2.11-20: Zöld Nemzeti Bajnokok – A kiemelt növekedési potenciállal rendelkező, a zöld gazdasághoz és iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatása

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatható tevékenységek:

 • Önállóan támogatható tevékenységek:
  • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének legfeljebb 60%-át érheti el)
  • Információs technológia-fejlesztés
  • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
  • Projektelőkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

Támogatást igénylők köre, jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Támogatást igénylők köre gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Támogatást igénylőkkel kapcsolatos elvárások:

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon kis- és középvállalkozások:

 • amelyek, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 kódszámú felhívásra.
 • amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 50 millió forint volt;
 • amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző második lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő évben kimutatott nettó árbevétele legalább 5 %-kal meghaladta;
 • amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Forrás:

https://www.palyazat.gov.hu/partnersgi-egyeztetsi-folyamatok-2014-2020
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1006.KOR&txtreferer=00000003.TXT

Ne maradj le semmiről! Iratkozz fel hírlevelünkre!

Korábbi bejegyzéseink